מה עליי לעשות במקרה של
חשיפה לחולה קורונה מאומת

יש לענות על השאלות ולפעול לפי ההנחיות*:

נחשפתי לחולה
קורונה מאומת

באחריותי הטיפול בקטין מתחת לגיל 12 / חסר ישע מאומת לקורונה

נחשפתי למישהו שנחשף
לחולה קורונה מאומת

*ההנחיות אינן חלות על מדוכאי חיסון.
יש לפנות לצוות הרפואי המטפל.

חוסנתי / החלמתי בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לא חוסנתי / לא החלמתי בהתאם להנחיות משרד הבריאות

אני בגיל 60 ומעלה
או בקבוצת סיכון

אני מתחת לגיל 60
ולא בקבוצת סיכון

אני בגיל 60 ומעלה
או בקבוצת סיכון

אני מתחת לגיל 60
ולא בקבוצת סיכון

חוסנתי / החלמתי בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לא חוסנתי / לא החלמתי בהתאם להנחיות משרד הבריאות

אני בגיל 60 ומעלה
או בקבוצת סיכון

אני מתחת לגיל 60
ולא בקבוצת סיכון

אני בגיל 60 ומעלה
או בקבוצת סיכון

אני מתחת לגיל 60
ולא בקבוצת סיכון

עליך לבצע בדיקת אנטיגן ביתית/מוסדית או PCR* לאחר 72 שעות מרגע החשיפה.
אין צורך בבידוד עד לקבלת תוצאה.

במקרה של תסמינים, יש לבצע בדיקת אנטיגן בהקדם.
ילדים מתחת לגיל 18, יש לבצע בדיקה ביתית כל יום במשך 5 ימים.
אין צורך בבידוד.
*PCR מגיל 30.

עשיתי בדיקת קורונה ביתית

עשיתי בדיקת קורונה מוסדית (מפוקחת)

אין צורך בבידוד.
אם הנחשף לחולה מאומת יקבל תוצאות חיוביות בבדיקה, הסטטוס שלך ישתנה ל"נחשפתי לחולה מאומת" ועליך לפעול על פי ההנחיות.

תוצאה חיובית
יש להיכנס לבידוד למשך 10 ימים. שחרור מבידוד רק לאחר קבלת הודעה מקופת החולים.

תוצאה שלילית
אין צורך בבידוד

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם

לשלב הקודם